2310 565150

Λάμες

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Γωνίες Ισοσκελείς & Ανισοσκελείς

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Ταφ

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Πι

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Ζήτα

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Ορθογώνια Κοίλα, Ισόπλευρα & Ανισόπλευρα

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Κυκλικά Κοίλα

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Ορθογώνια Συμπαγή, Ισόπλευρα

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Κυκλικά Συμπαγή

Στάνταρ Προφίλ Αλουμινίου


Λεία Άβαφα

Φύλλα Αλουμινίου


Ανάγλυφα

Φύλλα Αλουμινίου


Λεία Προβαμμένα

Φύλλα Αλουμινίου


Λείες Άβαφες

Κουλούρες Αλουμινίου


Ανάγλυφες Stucco Άβαφες

Κουλούρες Αλουμινίου


Πλάκες Αλουμινίου


Προφίλ για Φορτηγά

Αμαξώματα


Η Εταιρια

almakaluminium.com ΑΒΕΕ

Βιομηχανία Αλουμινίου

Επικοινωνια

Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.) Ωραιοκάστρου
Παν.Γρηγοριάδη, Ωραιόκαστρο 570 13
Θεσσαλονίκη

2310 565150

2310 565151